Vores mål

Målsætningen for det dansk-tyske eHealth Innovation Center er at gøre eHealth-løsninger anvendelig i sundhedsforsyningen på tværs af grænserne og at lette adgangen til dette marked for lokale virksomheder indenfor HealthCare IT-området. Dette opnås i særdeleshed gennem udveksling af knowhow på tværs af landegrænserne mellem eksperter på sundhedsområdet. Denne udveksling mellem virksomhederne muliggøres bl.a. hved hjælp af en dansk-tysk HealthCare IT-kompetence-database og tosprogede eHealth-løsninger.

News

 

Sæt kryds i kalenderen den 29. marts 2017:


Kom til vores netværksarrangement i regi af det dansk-tyske samarbejde Demantec og bliv klogere på ligheder og forskelle i den danske og tyske demenspleje. Arrangementet foregår den 29. marts 2017 fra kl. 10:00 til 14:00 i Flensborg.

Dato:  Onsdag den 29. marts 2017 kl. 10:00-14:00
Steg:  Hochschule Flensburg, Audimax/ Hörsaalzentrum, Thomas-Fincke-Str. 4, 24943 Flensburg
Preis:  Gratis
Tilmelding: https://welfaretech.nemtilmeld.dk/95/la-de/

Netværksarrangementet henvender sig til fagprofessionelle, virksomheder, uddannelsesinstitutioner, offentlige organisationer og personale fra plejehjem og hospitaler samt andre, der har en interesse i demenspleje.

På arrangementet får du indblik i:

  • Demens set ud fra et medicinsk perspektiv
  • Patientforløbet i det danske sundhedsvæsen for mennesker med demens
  • Den aktuelle status i Demantec-projektet

Derudover er der rig mulighed for at dele viden og netværke med de danske og tyske deltagere. Du har også mulighed for at besøge demensafdelingen på det tyske hospital „Silvia des Malteser Krankenhauses St. Franziskus-Hospital“ i Flensborg.

Den tysk-danske Interreg-projektet "Demantec" vil officielt starter den 21. juni 2016 en kick-off konference i Aabenraa, Danmark. De 10 tyske og danske partnere inviterer dig til denne informative dag omkring temaet "demens og innovative teknologier på plejehjem" at være der. Vi beder dem interesseret i at registrere indtil den 14. juni 2016 på Ms Lynn Jacken.

Instituttet for e-sundhed og Management i Health Care annoncere de første eHealth Innovation Days Campus Flensburg University of Applied Sciences.
For virksomheder session 3 vil være af stor interesse, fordi det åbner mulighed for at vise tjenester, produkter som bedste praksis. Derudover vil du møde kolleger fra Østersøregionen (BSR) til udveksling af viden og måske for det fremtidige samarbejde. Også et overblik over det tyske marked vil blive tilbudt.

Se mere på www.ehealth-innovation.net og registrere snart!

Save the Date Flyer