Impressum

Juridisk information

Dette websted er beskyttet af ophavsret.

Den danske oversættelse er kun til hjælp. Den officielle tekst er den tyske version.

Eventuelle uoverensstemmelser eller forskelle oprettet i oversættelsen er ikke bindende og har ingen retsvirkning for overholdelse eller retshåndhævende formål.

Reproduktion eller offentliggørelse af dens indhold eller dele heraf uden udtrykkelig skriftlig tilladelse fra formanden for Flensburg University of Applied Sciences, Prof. Dr. Holger Watter, er strengt forbudt.

Ansvarlig for indholdet: Prof. Dr. Holger Watter (formand Flensburg University of Applied Sciences).