Vidensdeling

dansk-tysk
eHealth-kompetencedatabase

Udveksling på tværs af grænsen

(Videre)uddannelsestilbud for fagfolk indenfor sundhedsområdet

Synergier

Produktudvikling/-forbedring, f. eks. to-sprogede eHealth-Apps

Integration af sundheds-clustere

WelfareTech, Life Science Nord, WTSH

Kompetence
Science
Business

eIC's mission

eHealth platformen er kernekomponenten i det dansk-tyske eHealth Innovation Center og skal fungere som bindeled mellem de forskellige parter indenfor videnskab og praktisk anvendelse.

Kør musen hen over de enkelte felter for at få mere at vide om de enkelte områder.

Kompetence

Sundhedssektoren og velfærdsteknologien har et stort potentiale i den dansk-tyske grænserregion. For at kunne udnytte mulighederne optimalt og skabe synergier indenfor den grænseoverskridende forsyning, spiller telemedicin og eHealth-løsninger en central rolle og er én af regionens kompetenceområder. I forbindelse med informationsudvekslingen mellem sygehuse, læger og andre tjenesteydere i grænseregionens sundhedssektor og på baggrund af en effektiv forsyning af den i stigende grad ældre befolkning - specielt i landlige omgivelser med "svag" infrastruktur - vokser betydningen af brugen af informations- og kommunikationsløsninger.

eHealth platformen

eHealth platformen fungerer som centralt bindeled for regionale kompetencer og som basis for et netværk til virksomheder (business) og videnskabelige institutioner (science) indenfor sundhedsområdet.

Science

Det nystiftede institut for eHealth og marketing sundhedsområdet ved Hochschule Flensburg er en videnskabelig afdeling med mangfoldige fag- og metode-kompetencer, der bl. a. beskæftiger sig med forskning, undervisning, rådgivning og teknologitransfer i områderne eHealth, sundhedsvidenskab og sundhedsmanagement. Instituttets arbejdsvis er kendetegnet af tværfaglighed og en stor affinitet til det dansk-tyske grænseområde. Kerneområderne er udvikling af ledsagende, praksisrelaterede forsknings- og kvalitets-koncepter til virksomheder og sundhedsinstitutioner, der benyttes til videnskabelig ledsagning af regionale og landsdækkende projekter. Instituttets fokus ligger på den efficiente anvendelse af informations- og kommunikations-teknologi indenfor sundhedsområdet såvel som sundhedsforsyningskoncepter f. eks. i landlige regioner.

Business

På trods af at udbydere af sundhedsydelser (sygehuse, læger, plejepersonale, jordmødre, mm.) og virksomheder, der - til dels i netværk - arbejder med relaterede projekter, er der kun enkelte tilfælde af samarbejde på tværs af landegrænserne.

Virksomhederne kan ofte ikke tilbyde deres produkter hinsides grænsen. Dette har forskellige årsager: Virksomhederne har for lidt kendskab til de gældende rammebetingelser i nabolandet (f. eks. vedrørende forsyningsstrukturen og financieringssystemet) og kan derfor ikke tilpasse deres eHealth produkter til markedets behov. Derudover mangler der kooperationsmuligheder på tværs af landegrænsen mellem de overvejende små og middelstore virksomheder.